Komentarz PTEZ dotyczący wyników grudniowej aukcji na premię kogeneracyjną

W dniach 10-14 grudnia 2020 r. odbyła się trzecia już aukcja na premię kogeneracyjną w ramach mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 250 i 843). Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 66/2020 w sprawie ogłoszenia wyników aukcji na premię kogeneracyjną Nr ACHP/2/2020, aukcję wygrało pięciu wytwórców, którzy uzyskali wsparcie łącznie dla całego okresu wsparcia w odniesieniu do prawie 2,4 TWh energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, dostarczonej do sieci i sprzedanej, o łącznej wartości blisko 95 mln zł (premia do wypłaty – pomniejszona o pomoc inwestycyjną).

Więcej
Gaz fundamentem transformacji energetycznej

Kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z Kogeneracją” za nami. Na progu nowego roku zaprosiliśmy dziennikarzy do rozmowy o perspektywach rozwoju sektora elektroenergetycznego i wyzwaniach stojących przed branżą ciepłowniczą. Gościem specjalnym spotkania był prezes PGNiG TERMIKA – Paweł Stańczyk.

Więcej

Aktualności

Komentarz PTEZ dotyczący wyników grudniowej aukcji na premię kogeneracyjną
15 | 01 | 2021
W dniach 10-14 grudnia 2020 r. odbyła się trzecia już aukcja na premię kogeneracyjną w ramach mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wprowadzonego ustawą z dnia 14 grudn ...
Więcej
Gaz fundamentem transformacji energetycznej
14 | 01 | 2021
Kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z Kogeneracją” za nami. Na progu nowego roku zaprosiliśmy dziennikarzy do rozmowy o perspektywach rozwoju sektora elektroenergetycznego i wyzwaniach st ...
Więcej
Jak "zazielenić" polskie ciepłownictwo? Kolejna "Kawa z Kogeneracją" za nami
29 | 12 | 2020
15 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kawa z Kogeneracją” z udziałem przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, podczas którego rozmawiano m.in. o ...
Więcej
Więcej Aktualności