Raporty

4 października 2019 r. | Raport o kogeneracji w ciepłownictwie

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) przygotowało Raport o kogeneracji w ciepłownictwie. Eksperci PTEZ dokonali bilansu branży ciepłowniczej w Polsce i wskazali kluczowe wyzwania w rozwoju kogeneracji w Polsce, na tle przemian następujących w europejskiej i globalnej gospodarce. Gorąco zachęcamy do lektury Raportu!

Pierwsza edycja „Raportu o kogeneracji w ciepłownictwie” kompleksowo opisuje bieżącą sytuację sektora, jego potencjał i najważniejsze wyzwania czekające branżę w najbliższych latach. Raport prezentuje złożoność procesu transformacji ciepłownictwa, będącego efektem zmian prawnych, reakcją na oczekiwania społeczne obejmujące m.in. troskę o środowisko i ochronę klimatu, ale również odpowiedzią na postęp technologiczny.

RAPORT O KOGENERACJI W CIEPŁOWNICTWIE | POBIERZ

 


 

5 maja 2016 r. | Raport "Analiza w celu określenia nakładów inwestycyjnych instalacji referencyjnych dla projektów OZE i wysokosprawnej kogeneracji do obliczenia kwoty pomocy inwestycyjnej"

Celem analizy było przygotowanie propozycji instalacji referencyjnych dla inwestycji w zakresie wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii (OZE) wraz z danymi o nakładach inwestycyjnych oraz opisanie sposobu i opracowanie narzędzia do wyliczania wysokości dofinansowania ze środków pomocowych na inwestycje z zakresu OZE i wysokosprawnej kogeneracji. Środki pomocowe przyznawane są przez instytucje udzielające dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, regionalnych programów operacyjnych oraz programów krajowych: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i funduszy wojewódzkich.

RAPORT INSTALACJE REFERENCYJNE OZE CHP | POBIERZ

PODSUMOWANIE INSTALACJE REFERENCYJNE OZE CHP } POBIERZ

KALKULATOR | POBIERZ