Kongres Kogeneracji

Kongres Kogeneracji to wyjątkowe wydarzenie umożliwiające wymianę doświadczeń i dialog różnych środowisk na temat stanu i perspektyw sektora wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu. Ostatnia edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem przedstawicieli branży, władz centralnych, samorządów, jak i wybitnych ekspertów oraz środowisk akademickich. To forum dyskusji o stanie obecnym kogeneracji, nowoczesnych technologiach, finansowaniu oraz najważniejszych wyzwaniach przyszłości.

Kogeneracja jest najbardziej efektywnym sposobem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, wpisującym się w politykę zrównoważonego rozwoju państwa. Ciepło z kogeneracji, dostarczane poprzez sieci ciepłownicze, to najlepszy sposób na walkę z niską emisją i smogiem w polskich miastach, zapewniający ich mieszkańcom bezpieczeństwo energetyczne i komfort życia. Ciepłownictwo oparte na kogeneracji zapewnia efektywność systemów ciepłowniczych, co umożliwia pozyskiwanie środków unijnych na ich przebudowę i modernizację.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z I Kongresu Kogeneracji i II Kongresu Kogeneracji oraz do uczestnictwa w kolejnej edycji!

Więcej informacji na stronie www.kongreskogeneracji.pl

W ostatnich dniach sierpnia odbył się II Kongres Kogeneracji - najważniejsze wydarzenie w branży ciepłowniczej w naszym kraju. Jego druga edycja zbiegła się w tym roku z 30. rocznicą powstania Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, i uhonorowaniem osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do  rozwoju kogeneracji w Polsce. Po raz drugi przyznano także wyróżnienie tytułem „Przyjaciela Kogeneracji”.

Między 30 sierpnia a 1 września Kazimierz Dolny, już po raz drugi, gościł ekspertów, przedstawicieli branży energetycznej i ciepłowniczej, samorządowców, polityków i naukowców. Pierwszego dnia odbyły się obchody 30. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Z kolei drugi dzień był poświęcony merytorycznym dyskusjom nt. przyszłości oraz wyzwań stojących przed branżą.

30 lat minęło

Uroczyste obchody 30-lecia otworzył prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych i prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Pan Wojciech Dąbrowski. Podkreślił znaczenie organizacji w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego i branży ciepłowniczej. Zwrócił również uwagę na istotną rolę Towarzystwa w działaniach na rzecz tworzenia przyjaznego otoczenia prawnego dla ciepłownictwa i energetyki oraz kształtowania przestrzeni dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami świata nauki, biznesu i administracji rządowej.

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych od 1991 roku odgrywa bardzo ważną rolę w tworzeniu nowoczesnego systemu elektroenergetycznego w Polsce, a także w zakresie kształtowania ram funkcjonowania rynku ciepła. Stanowimy wsparcie merytoryczne i eksperckie dla decydentów, świata nauki i biznesu w procesie transformacji gospodarczej naszego kraju, tworząc platformę do wymiany doświadczeń i poglądów w zakresie kluczowych dla sektora obszarów. Działalność Towarzystwa, w tym podejmowane inicjatywy i realizowane projekty, to dowód na to jak ważną rolę odgrywa nasza organizacja w kształtowaniu przyjaznego otoczenia regulacyjnego, tworzenia sprawiedliwych zasad funkcjonowania rynków energii elektrycznej i ciepła.

W uroczystej kolacji podsumowującej 30 lat funkcjonowania PTEZ wzięli udział m.in: minister Jacek Ozdoba - sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, minister Artur Soboń - sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Rafał Gawin - prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele zarządu Towarzystwa, członkowie organizacji branżowych oraz menadżerowie czołowych przedsiębiorstw branżowych.

Obecnie, za sprawą ogłoszenia przez Komisję Europejską pakietu „Fit for 55", wyzwania stojące przed sektorem zostały podniesione do bezprecedensowego poziomu. Wierzę jednakże, że dotychczasowe doświadczenia, potencjał i kompetencje, jakimi dysponuje Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, pozwolą wypracować rozwiązania pozwalające w jak najlepszy sposób wykorzystać szanse, jakie niesie transformacja energetyki, a wraz z nią systemów ciepłowniczych – podkreślił sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pan Jacek Ozdoba.

Transformacja energetyczna w Polsce stoi przed ogromnym wyzwaniem – to zmiany nie tylko na płaszczyźnie technologicznej, ale również w obszarze ekonomiki produkcji. W procesie transformacji dużą rolę odgrywa bliska współpraca sektora ciepłownictwa systemowego, administracji rządowej i przedsiębiorstw technologicznych. To od skuteczności dialogu tych środowisk zależeć będzie tempo zmian i ich ostateczny efekt – zaznaczył sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pan  Artur Soboń.

Pan Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki podkreślił znaczenie kogeneracji w kontekście ochrony środowiska i jej rolę w transformacji energetycznej kraju. W ocenie regulatora trzy dekady działalności Towarzystwa, w tym promowanie produkcji energii i ciepła w skojarzeniu, wpisują się w wypełnianie strategicznych celów naszego kraju w obszarze polityki klimatyczno-energetycznej.

W trakcie wydarzenia uhonorowano 17 zasłużonych przedstawicieli PTEZ, doceniając ich pracę na rzecz promocji i rozwoju kogeneracji w Polsce, jak również za działalność w ramach Towarzystwa Wśród wyróżnionych znaleźli się: Marian Augustyn, Marian Babiuch, Stanisław Błach, Sławomir Burmann, Wojciech Dąbrowski, Jacek Dreżewski, Waldemar Dunajewski, Piotr Górnik, Włodzimierz Kędziora, Arkadiusz Kosiel, Elżbieta Kowalewska, Eugeniusz Kuglarz, Małgorzata Mika-Bryska, Ewa Pulkowska, Janusz Ryk, Marian Strumiłło i Arkadiusz Szymański.

Nieodłącznym elementem Kongresu Kogeneracji organizowanego przez PTEZ jest przyznanie statuetki "Przyjaciela Kogeneracji". Wyróżnienie honoruje wybitne osoby zaangażowane w działania na rzecz rozwoju kogeneracji w Polsce. W tym roku statuetka trafiła w ręce prof. dr hab. inż. Waldemara Kamrata z Katedry Elektroenergetyki, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, który od lat podejmuje wysiłki, aby kogeneracja i efektywna produkcja energii elektrycznej i ciepła mogły się rozwijać w Polsce. Gratulujemy!

Wyzwania, przyszłość i technologie

Podczas drugiego dnia Kongresu, inaugurując rozpoczęcie części merytorycznej wydarzenia, słowo wstępne wygłosił prezes PTEZ, Pan Wojciech Dąbrowski:

Bardzo cieszy mnie przyjęcie zaproszenia do udziału w Kongresie przedstawicieli rządu, ponieważ to oni na co dzień podejmują starania w zakresie stworzenia i utrzymania odpowiedniego otoczenia regulacyjnego, a także zapewnienia właściwego funkcjonowania i rozwoju w poszczególnych obszarach działalności sektora elektrociepłowniczego. W najbliższym czasie czeka nas dużo pracy w ramach procesów związanych z procedowaniem na forum Unii Europejskiej pakietu legislacyjnego „Fit for 55” – wierzę, że wnioski z tegorocznego Kongresu będą przydatne przy formułowaniu postulatów strony polskiej w tym procesie.

Drugi dzień kongresu jest zawsze wypełniony merytoryczną dyskusją. W tym roku Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych zaplanowało cztery panele eksperckie:

W pierwszym z nich wziął udział, między innymi, minister Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, który podkreślił wpływ procesu transformacji energetycznej na rozwój polskiej gospodarki, zwracając uwagę na znaczenie bliskiej współpracy przedstawicieli przedsiębiorstw branżowych, administracji rządowej i samorządowej w osiągnięciu przez Polskę i państwa członkowskie Unii Europejskiej neutralności klimatycznej. Z ministerialnych wyliczeń wynika, że do 2030 roku, aby sprostać wyzwaniom polityki klimatycznej do tego czasu należy zainwestować około 100 mld zł. Według Piotra Sprzączka, dyrektora Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska przed ciepłownictwem w Polsce długa droga, bo jeszcze około 70% produkcji oparta jest na węglu. Co więcej proces zazieleniania ciepłownictwa jest o wiele łatwiejszy w wymiarze indywidualnym niż systemowym. Do tego dochodzi jeszcze kwestia rozproszenia regulacji po wielu różnych aktach prawnych. W panelu brał również udział Sławomir Burmann, Doradca Prezesa Zarządu Veolia Energia Polska; Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna; Piotr Górnik, Prezes Zarządu Fortum Power and Heat Polska; Jarosław Maślany, Członek Zarządu Wiceprezes ds. Operacyjnych PGNiG TERMIKA.

W kolejnym panelu zastanawiano się nad rolą kogeneracji w Europejskim Zielonym Ładzie, zasadą „energy efficiency first”, wymogami dyrektywy RED II i projektami RED III i EED z pakietu „Fit for 55” oraz kwestiom gospodarki o obiegu zamkniętym i wykorzystaniem biopaliw i paliw alternatywnych w kogeneracji. W tej dyskusji brali udział między innymi: Piotr Górnik, Prezes Zarządu Fortum Power and Heat Polska; Zbigniew Kozłowski, Partner, DWF Poland; Małgorzata Mika-Bryska, Doradca ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska; Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie oraz Maciej Riemer, Dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu, Urząd Miasta Łodzi.

Uczestnicy panelu zwrócili uwagę na znaczenie planowania i dedykowania środków na rozwój przedsiębiorstw i transformację sektora w kierunku zeroemisyjności. Zwrócono uwagę na tworzenie nowych źródeł OZE w kontekście wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu i wykorzystania ich na rynku lokalnym. Kluczowym wyzwaniem dla branży jest rozwój tkanki mieszkaniowej największych miast i prawdopodobne kurczenie się systemów ciepłowniczych. Sporo miejsca poświęcono wysiłkom władz samorządowych, oraz zachęt kierowanych do mieszkańców, których celem jest zwiększanie dostępu do ciepła systemowego. Ważną rolę w transformacji systemów ciepłowniczych odgrywać będą środki unijne z kolejnej perspektywy budżetowej. Uczestnicy debaty wskazywali na fakt, że do momentu uruchomienia programów brak jest dokładnych informacji na temat lokowania środków na konkretne cele i zadania. Odniesiono się do kwestii dalszego rozwoju technologii RDF w produkcji energii elektrycznej i ciepła i jej roli w osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Po przerwie II Kongres Kogeneracji wznowił obrady. Tym razem tematem przewodnim była rola kogeneracji w procesie rozwoju gmin i szerzej samorządów. Paneliści rozmawiali między innymi na temat tego, jakie jest miejsce samorządów w rozwoju polskiego ciepłownictwa, jak się ma system wsparcia do oczekiwań samorządu terytorialnego, czy kogeneracja może wesprzeć samorządy w walce ze smogiem oraz na temat inwestycji w ciepłownictwo: kierunkach, barierach i źródłach finansowania. W panelu dyskusyjnym wzięli udział Janusz Dobrosielski, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona; Krzysztof Gigol, Prezes Zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemyśl; Jarosław Głowacki, Wiceprezes Zarządu PGNiG TERMIKA; Przemysław Kołodziejak, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła; Artur Michalski (zdalnie), Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Radosław Tabak, Naczelnik Wydziału Kogeneracji i Ciepłownictwa w Departamencie Ciepłownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Uczestnicy debaty podjęli tematy realizowanych obecnie projektów inwestycyjnych i ich znaczenia dla branży ciepłowniczej. Podkreślono fakt, że trwająca obecnie transformacja energetyczna musi być przede wszystkim "sprawiedliwa". Wskazano na szereg problemów, na jakie napotykają władze samorządowe małych miejscowości. Ze względu na specyfikę działania mają ograniczony dostęp do środków na konieczne inwestycje. Omówiono funkcjonujące dotychczas programy, m.in. wspierane ze środków NFOŚiGW. Duże nadzieje eksperci pokładają w środkach z tzw. Funduszu Modernizacyjnego i Krajowego Planu Odbudowy oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Uczestnicy panelu podkreślili ważną rolę przyjętego przez rząd dokumentu strategicznego Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Zwrócono uwagę na powołanie w ramach Ministerstwa Klimatu i Środowiska dedykowanego Departamentu Ciepłownictwa. To dowód zainteresowania decydentów tematem ciepłownictwa, również w kontekście przygotowania dokumentu projektu Strategii dla ciepłownictwa do 2030 roku, z perspektywą do 2040.

Ostatni panel, podczas II Kongresu Kogeneracji, był poświęcony nowoczesnym technologiom kogeneracyjnym. Po dyskusjach związanych z otoczeniem regulacyjnym oraz perspektywie Europejskiego Zielonego Ładu i podkreśleniu roli kogeneracji w rozwoju samorządów przyszedł czas na zaprezentowanie najnowszych rozwiązań kogeneracyjnych dostępnych na rynku. Ten panel, gościł między innymi przedstawicieli dostawców technologii: Jana Andersona z firmy Wartsila; Jakuba Misztala z Mitsubishi Power Europe; Krzysztofa Figata, Prezesa Zarządu Polimex Mostostal; Jarosława Owsickiego z PGE Energia Ciepła; Jana Pica z Veolia Energia Poznań oraz Mariusza Słomę z firmy Valmet. Rozmawiano m.in. na temat wpływu nowoczesnych technologii kogeneracyjnych na realizację celów polityki klimatycznej i innowacjach, które mają szansę zrewolucjonizować rynek ciepłowniczy w najbliższych latach.

W trakcie dyskusji panelowej podkreślono, że motorem zmian i poszukiwania nowoczesnych rozwiązań w kogeneracji jest m.in. polityka UE w zakresie troski o klimat. Wyzwaniem dla branży ciepłowniczej pozostaje, w kontekście realizacji projektów inwestycyjnych w oparciu o innowacyjne technologie, sytuacja na rynku, i rosnące koszty w sektorze budowlanym czy produkcji stali. Przekłada się to na wzrost ryzyk i spadek przewidywalności całego procesu inwestycyjnego. Dążeniem firm zajmujących się poszukiwaniem nowoczesnych rozwiązań dla ciepłownictwa jest stałe podnoszenie konkurencyjności procesów wytwarzania i podnoszenie efektywności energetycznej. Istotną rolę odgrywać będzie uelastycznianie energetyki i ciepłownictwa - m.in. poprzez zastosowanie wielkoskalowych pomp ciepła w produkcji energii i ciepła. Podkreślono, że wdrożenie nowoczesnych technologii nie będzie możliwe bez finansowania tego rodzaju implementacji. Obecnie wiele uwagi branża i producenci technologii dla ciepłownictwa poświęcają poszukiwaniu rozwiązań, które przyspieszą proces dekarbonizacji. Pozwoli to na zmniejszenie emisyjności i tym samym wzrost konkurencyjności i rentowności produkcji. Eksperci podnosili kwestię magazynowania ciepła, energii elektrycznej i powiązania tych narzędzi z produkcją opartą o OZE. Zwrócono uwagę na utraty energii i konieczność dialogu z klientami i odbiorcami, w kwestii takiego projektowania systemów dystrybucji i współpracy z klientami, aby optymalizować i poprawiać efektywność wykorzystania.

Na zakończenie II Kongresu Kogeneracji Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych przyjęło stanowisko pt. „Ewolucja, nie rewolucja” w sprawie pakietu „Fit for 55”, które przedstawił Wojciech Dąbrowski, prezes PTEZ.

W stanowisku podkreślono, że zaniepokojenie związane z  zaproponowanym przez Komisję Europejską pakietem legislacyjnym dostosowującym wybrane obszary regulacji do nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych („Fit for 55”). Uczestnicy Kongresu zwrócili uwagę, że instytucje Unii Europejskiej, w ramach rozwiązań legislacyjnych proponowanych w pakiecie „Fit for 55”, powinny uwzględnić specyfikę polskiego sektora ciepłownictwa systemowego. Zaznaczono, że transformację powinno się rozpatrywać w sposób ewolucyjny, nie rewolucyjny. Aby zaimplementować zaproponowane kierunki zmian niezbędne byłyby znaczne nakłady finansowe, co skutkowałoby w dużej mierze przeniesieniem kosztów na odbiorców końcowych. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych wyraziło chęć aktywnego uczestnictwa w debacie nad racjonalną transformację sektora ciepłownictwa systemowego, w kontekście dostosowania do specyfiki lokalnych uwarunkowań.

W tym roku, w Kongresie Kogeneracji wzięło udział ponad 150 gości, praktyków i ekspertów, przedstawicieli samorządów i władz centralnych oraz środowiska akademickiego. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w tym samym lub nawet szerszym gronie!

W dniach 4-6 czerwca 2019 r. eksperci, przedstawiciele branży energetycznej i ciepłownictwa, samorządowcy, politycy i naukowcy dyskutowali na temat kierunków i wyzwań stojących przed sektorem elektroenergetycznym w naszym kraju. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ).

Zeszłoroczny Kongres był pierwszym wydarzeniem tego typu, poświęconym w całości rozwojowi kogeneracji w naszym kraju. W wydarzeniu wzięło udział kilkuset uczestników, reprezentujących administrację rządową, samorządową, świat nauki i biznesu. Do Kazimierza Dolnego przyjechali menadżerowie czołowych polskich przedsiębiorstw energetycznych, naukowcy z kluczowych ośrodków akademickich, aby wspólnie dyskutować na temat wyzwań, przed jakimi obecnie stoi rodzima branża energetyczna i ciepłownicza. Pierwszego dnia Kongresu, 4 czerwca, odbyło się Krajowe Zgromadzenie Członków PTEZ, które dokonało wyboru nowego prezes.

O współczesnych wyzwaniach w energetyce

Drugiego dnia Kongresu, 5 czerwca miały miejsce cztery panele dyskusyjne, z udziałem przedstawicieli branży, samorządowców, administracji rządowej i naukowców. Dyskutowano o najważniejszych zagadnieniach dotyczących rozwoju kogeneracji ciepłownictwa: o roli kogeneracji w polityce energetycznej Polski i UE; roli i udziale kogeneracji w rynku energii elektrycznej i rynku ciepła; wsparciu państwa w rozwój kogeneracji i ciepłownictwa.

Podczas inauguracji cyklu debat głos zabrał Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Zwrócił uwagę na starania rządu na rzecz promocji kogeneracji i tworzenia sprzyjającego ekosystemu prawnego, który ma wspierać przedsiębiorstwa energetyczne w realizacji projektów kogeneracyjnych. Podsumował stan prac nad polityką energetyczną Polski do 2040 r., wskazując na wytwarzanie energii i ciepła w skojarzaniu jako jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Tradycją Kongresu Kogeneracji, zapoczątkowaną w Kazimierzu Dolnym, jest wyróżnianie osób i instytucji aktywnie działających na rzecz rozwoju kogeneracji. W ubiegłym roku tytułem „Przyjaciela Kogeneracji” uhonorowany został Minister Energii – Krzysztof Tchórzewski mi. in: za wyjątkowy wkład w działania na rzecz tworzenia ram prawnych i instytucjonalnych, pozwalających skutecznie rozwijać kogenerację w naszym kraju.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że bez szeregu inicjatyw i projektów podejmowanych przez Ministerstwo Energii nie byłoby ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Dokument ten tworzy ramy prawne, pozwalające realizować projekty wspierające rozwój kogeneracji w Polsce. Minister Tchórzewski, koordynując działania w zakresie tworzenia polityki energetycznej Polski, dokładał starań, aby energetyka i ciepłownictwo mogły korzystać ze wsparcia instytucjonalnego, jak również środków zewnętrznych (w tym pochodzących z funduszy Unii Europejskiej) w procesach modernizacji i transformacji. Minister Tchórzewski był od lat zaangażowany na rzecz promocji produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Wielokrotnie na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym zabiera głos w kwestiach związanych z rozwojem kogeneracji.

Wyróżnienie tytułem „Przyjaciela Kogeneracji” to również podkreślenie zasług na rzecz ochrony środowiska oraz zwiększania efektywności energetycznej. Ministerstwo Energii, pod kierownictwem ministra Tchórzewskiego dostrzegało całokształt uwarunkowań towarzyszących rozwojowi kogeneracji w naszym kraju. Dziś bowiem, bez szerokiego spojrzenia na kontekst społeczny, zdrowotny, ekologiczny i ekonomiczny trudno mówić o skutecznym rozwoju energetyki, w tym ciepłownictwa.

I Kongres Kogeneracji w Kazimierzu Dolnym stał się okazją do zebrania spostrzeżeń i propozycji przedstawicieli branży ciepłowniczej. Uczestnicy i prelegenci docenili dotychczasowe starania i aktywności administracji rządowej. Jednocześnie wyrażono nadzieję na dalsze działania władz państwowych na rzecz wspierania kogeneracji w naszym kraju.

Przestrzeń wymiany wiedzy

Debatą otwierającą I Kongres Kogeneracji był panel pt. „Kogeneracja 2.0”. Moderatorem debaty (jak i całego Kongresu) był Wojciech Jakóbik – redaktor naczelny BiznesAlert.pl, zaś udział w niej wzięli Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Wojciech Dąbrowski – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A., Jarosław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika S.A., Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Anna Kędziora-Szwagrzak – Prezes Zarządu, Veolia Energia Łódź S.A. oraz dr hab. Mariusz Swora – adwokat z Rady Odwoławczej ACER.

Początek debaty poświęcony był wyzwaniom związanym z transformacją sektorów energii, w szczególności pod kątem roli kogeneracji i ciepłownictwa w realizacji celów polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej. Następnie odniesiono się do problematyki finansowania rozwoju oraz mechanizmów wsparcia kogeneracji. Zaproszeni goście skoncentrowali się z jednej strony na nowym systemie wsparcia za z drugiej na nowym podejściu i towarzyszącym mu szansom i wyzwaniom. Na koniec zwrócono uwagę na korzyści społeczne rozwoju kogeneracji: nie tylko w rozumieniu likwidacji niskiej emisji i wysokich standardów wytwarzana ciepła, ale również jako technologii gwarantującej oszczędność paliw pierwotnych.

W debacie pt. „Europejskie znaczy polskie szanse i wyzwania dla energetyki” w roli prelegentów wystąpili: Małgorzata Gajecka – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Urząd Miasta Łodzi; Przemysław Kołodziejak – Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A., Małgorzata Mika-Bryska – Dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych, Veolia Energia Polska, Jacek Szymczak – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie i dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński – Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka. W pierwszej kolejności uczestnicy dyskusji odnieśli się do założeń pakietu klimatyczno-energetycznego, zwłaszcza pod kątem wyzwań dla lokalnych producentów energii elektrycznej i ciepła.

Omówione zostały m.in. dyrektywy EPBD, EED i RED II. Następnie zastanawiano się nad kierunkami transformacji ciepła i starano się zarysować koszty dostosowania przedsiębiorstw do nowych wymagań, wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego.

Trzeci panel był zatytułowany „Kogeneracja na rynku energii – stan obecny i nowe wyzwania” Wzięli w nim udział: Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem PGE GiEK S.A., Jacek Janas – Prezes Zarządu, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Teresa Laskowska – Dyrektor, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Andrzej Midera – Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemem, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Tomasz Świetlicki – Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, Ministerstwo Energii oraz Tomasz Wilczak – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG TERMIKA S.A.

Prelegenci omówili sytuację na rynku energii i jego transformację. Stanowiło to wstęp do rozważań na temat roli kogeneracji w krajowym i lokalnym rynku energii elektrycznej i współpracy z systemem elektroenergetycznym. Starano się również odpowiedzieć na pytanie, czy rynek energii elektrycznej zapewni dalszy rozwój kogeneracji.

Debatą zamykającą pierwszą edycję Kongresu Kogeneracji był panel pt. „Ciepłownictwo filarem nowoczesnej energetyki”. W roli uczestników wystąpili: Sławomir Burmann – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny, Veolia Energia Łódź S.A., Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., Dorota Jeziorowska – Starszy Specjalista w Departamencie Elektroenergetyki i Ciepłownictwa, Ministerstwo Energii i Przemysław Kołodziejak – Wiceprezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A. Dyskusja została podzielona na trzy części: w pierwszej zastanawiano się nad kwestią nowoczesnego ciepłownictwa opartego na scentralizowanych źródłach produkcji energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji. Na zakończenia poproszono prelegentów o próbę nakreślenia przyszłego modelu rynku ciepła.

Przedstawiciele czołowych przedsiębiorstw m.in.: Fortum, PGE Energii Ciepła, Veolii Łódź oraz PGNiG Termika zgodnie podkreślali potrzebę rewizji systemu taryfowania energetyki. W ich przekonaniu jest to rozwiązanie nieprzystające do nowych realiów, w których systemy ciepłownicze muszą być jak najbardziej elastyczne i efektywne. W trakcie Kongresu zwrócono uwagę, że elastyczność taryf jest niejako wymuszana przez zmiany rynkowe, w których systemowi producenci ciepła muszą konkurować z alternatywami.

Uczestnicy Kongresu zwrócili uwagę na konieczność dostosowywaniu ciepłownictwa do wymogów środowiskowych. System taryfowania musi być kompatybilny z innymi formami wsparcia tak, aby nie dochodziło do nadkompensaty. Takim dodatkowym źródłem może być m.in. Fundusz Modernizacyjny, w ramach unijnego systemu handlu emisjami. Bez niego nowe koszty spadną na klienta, który będzie szukał alternatyw, które wraz z rozwojem technologicznym będą coraz bardziej atrakcyjne, jak OZE czy pompy ciepła.

Cieszy nas tak liczny udział przedstawicieli środowiska energetyków, ciepłowników, ale również samorządowców i przedstawicieli administracji rządowej. To potwierdzenie, że tego rodzaju spotkania są potrzebne, bo ułatwiają wymianę poglądów i mogą w bardzo istotny sposób przełożyć się na zmiany w prawie, wspierające rozwój kogeneracji w Polsce – podkreślił na zakończenie Kongresu Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.