Aktualności

Wojciech Dąbrowski wybrany na drugą kadencję prezesa PTEZ
04 | 06 | 2019

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Energia Ciepła, został ponownie wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ). Wyboru dokonało Krajowe Zgromadzenie Członków PTEZ, podczas odbywającego się w Kazimierzu Dolnym I Kongresu Kogeneracji.

Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych podziękował za zaufanie, którym po raz kolejny obdarzyli go przedstawiciele Krajowego Zgromadzenia Członków PTEZ. Podsumował ostatni rok działalności organizacji, a w szczególności jej wkład w założone i konsekwentnie realizowane działania, jakimi były: wprowadzenie nowego systemu wsparcia kogeneracji, założenia mechanizmu rynku mocy, dostosowanie do nowych regulacji unijnych, prace w obszarze nowych taryf oraz rola ciepłownictwa w Polityce Energetycznej Państwa. Wojciech Dąbrowski podkreślił też wagę współpracy z administracją rządową we wprowadzeniu zmian legislacyjnych w obszarze energetyki w minionym roku, a także w prowadzonych działaniach negocjacyjnych z Komisją Europejską. Zadeklarował także kontynuację wspólnych działań w kolejnym roku.

Wojciech Dąbrowski wskazał kluczowe kierunki aktywności Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych w najbliższej przyszłości. Podkreślił znaczenie i rolę organizacji w działaniach na rzecz rozwoju kogeneracji w naszym kraju, w tym konieczność dalszego aktywnego udziału Towarzystwa w ogólnopolskiej i międzynarodowej debacie na temat kształtu energetyki i ciepłownictwa. Jednym z priorytetów prezesa Dąbrowskiego jest dalsza merytoryczna i bliska współpraca z administracją rządową, samorządową i przedstawicielami branży energetycznej oraz ciepłowniczej. Podkreślił rolę PTEZ w promowaniu kogeneracji wśród samorządowców, przedsiębiorców oraz odbiorców indywidualnych, szczególnie w kontekście roli kogeneracji w walce o czyste powietrze w Polsce.

- Dziś energetyka to nie tylko skomplikowane procesy technologiczne i kosztowne inwestycje w infrastrukturę techniczną. To również aspekt zdrowotny, ekologiczny, społeczny i ekonomiczny, które coraz wyraźniej wybrzmiewają w debacie publicznej - podkreśla Wojciech DąbrowskiPragniemy uczestniczyć w tej dyskusji, prezentując zalety kogeneracji, jej znaczenie w miksie energetycznym i rolę, jaką może wkrótce odgrywać w produkcji energii i ciepła w naszym kraju dodaje.

 

Wstecz